co powinien zawierać zakładowy plan kont

New York portal

Temat: Kontrole - zalecenia pokontrolne RIO i audytów.
W zasadach (polityce) rachunkowości przy opisie zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych do kont 201 i 221 nie uwzględniono obowiązku prowadzenia ewidencji analitycznej do tych kont według podziałek klasyfikacji budżetowej, co narusza § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.), zgodnie z którym zakładowy plan kont powinien zapewniać możliwość sporządzenia sprawozdań budżetowych. Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. Wniosek pokontrolny 1 Wprowadzić zmiany do zakładowego planu kont obligujące do prowadzenia ewidencji analitycznej do kont zespołu 2 według podziałek klasyfikacji budżetowej, stosownie do § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr ... w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.). 3 Konta ksiąg pomocniczych zawierające zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej prowadzić w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994...
Źródło: ksiegowoscbudzetowa.pl/viewtopic.php?t=18Temat: przejscie z kpir na pelną ksiegowość
... analityczne oddzilne dla każdego kontrahenta. Protokół z inwentaryzacji podpisuje/ją właściciel/le Firmy. 2. Opracowywujesz zakładowy plan kont oraz politykę rachunkowości. Minimum co powinny zawierać twoje zasady rachunkowosci znajdziesz w Ustawie o rachunkowosci....
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=16957


Copyright (c) 2009 New York portal | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.